Kompakt stanice


Kompakt toplinske stanice proizvodimo prema dokumentaciji distributera toplinske energije, HEP-TOPLINARSTVA d.o.o., Zagreb, te prema zahtjevima investitora po projektnoj dokumentaciji i načinu regulacije odobrenog od strane distributera (HEP-TOPLINARSTVO). Toplinski učinak kompakt stanica kreće se od 30kW – 1000kW (tipski proizvodi). Također je moguća izrada i isporuka kompakt stanica veće ili manje snage prema tehničkoj dokumentaciji investitora i uvjetima distributera toplinske energije. Tehnički podaci, kao i tipovi kompaktnih toplinskih stanica prikazani su u slijedećoj tablici:

Najvažniji elementi toplinske stanice su:

 • mjerilo toplinske energije (kalorimetar: za mjerenje utrošene toplinske energije za grijanje i eventualno za zagrijavanje PTV-a cijelog objekta
 • regulator diferencijalnog tlaka: za hidrauličko uravnotežavanje distribucijskog sustava
 • izmjenjivač topline pločasti za izmjenu topline bez izravnog dodira dva medija različitih temperatura
 • cirkulacijske crpke: za osiguravanje cirkulacije tople vode između toplinske stanice i ogrjevnih tijela potrošača
 • krug automatske regulacije: za osiguravanje temperature polaznog voda sekundarnog kruga sustava grijanja (tj. kućne instalacije objekta) prema vanjskoj temperaturi, odnosno prema potrebama potrošača, a sastoji se od regulacijskog ventila, elektromotornog pogona, regulatora temperature i temperaturnih osjetnika
 • ekspanzijska posuda: za preuzimanje toplinskih dilatacija prijenosnika energije (vode) unutar kućne instalacije pri zagrijavanju kod toplinskih stanica indirektnog tipa, a s obzirom na tehničko rješenje može biti otvorena, zatvorena (membranska) ili za održavanje tlaka u sustavu grijanja.

Individualne toplinske stanice


Individualne stambene toplinske podstanice ITPS razvijene su za etažno centralno grijanje s priključkom na sustav daljinskog grijanja ili centralno postavljen kotlovski sustav u stambenom objektu. Koriste se za opskrbu potrošača toplinskom energijom za grijanje stanova ili drugih prostornih cjelina i istovremenu pripremu potrošne tople vode.

Priprema potrošne tople vode odvija se u pločastom izmjenjivaču na protočnom principu. Izvedba s termostatskim by-passom u sklopu s glavnim regulatorom unutar podstanice omogućava dobavu potrošne tople vode bez kašnjenja. Centralnu regulaciju temperature u prostoriji omogućuje ugrađen prolazni ventil s elektro – pogonom koji je spojen sa sobnim termostatom. Mjerenje količine utrošene toplinske energije za zagrijavanje prostora i pripremu potrošne tople vode omogućuje ugrađeno mjerilo toplinske energije. Individualna toplinska podstanica isporučuje se u podžbuknoj izvedbi ugrađena u podžbukni ormar ili u nadžbuknoj izvedbi s limenim INOX ili bijelo lakiranim pokrovom.

 

Značajke i prednosti sustava

 • Priključak na sustav daljinskog grijanja ili sustav zajedničke kotlovnice – neovisnost o izvoru
 • Potpuna kontrola troškova energije u kombinaciji s mjerilom toplinske energije
 • Omogućava neograničenu količinu potrošne tople vode
 • Mogućnost ugradnje vodomjera i dodatne recirkulacijske crpke
 • Ne zahtjeva spremnik potrošne tople vode
 • Smanjen rizik stvaranja naslaga kamenca i bakterija
 • Centralna regulacija temperature u prostoru
 • Jednostavna tehnologija – visoka pouzdanost
 

Odabir i ugradnja

 • Primjenjive u novo projektiranim zgradama
 • Minimalni prostorni zahtjevi za ugradnju u ili ispred stana, podžbukna ili nadžbukna ugradnja
 • Skraćeno vrijeme ugradnje – potrebne su samo 3 cijevi prilikom razvoda instalacija
 

U eksploataciji

 • Pravedna i individualna naplata troškova za svaku prostornu cjelinu
 • Individualno postavljanje željene sobne temperature u bilo kojem periodu dana
 • Nezavisna priprema potrošne tople vode
 • Najveća moguća udobnost potrošne tople vode (35 do 150 kW u usporedbi sa standardnim plinskim uređajima do 25 kW)
 • Povećana energetska učinkovitost zbog niskih radnih temperatura
 

Modeli

 • Akva Multi TDP-F2
 • Termix VMTD-F 1/1
 • Termix VMTD-F 1/2 Termix VMTD-F 3
 • Termix VMTD-F 4
 • ITPG 1
 • ITPG 2
 • ITPG 3
 

Dodatna oprema

 • Ugradbeni podžbukni ormar u različitim izvedbama dimenzija i završne obrade
 • Plašt
 • Recirkulacijska crpka PTV
 • Elektronički modul za upravljanje recirkulacijskom crpkom ovisno o temperaturi i vremenskim periodima (AT-RC-155)
 • Sobni programabilni termostat Nepovratni ventil s kompenzacijom tlaka
 • Sigurnosni ventil ugrađen u dobavu hladne vode
 • Crpka pobude

Galerija: