Naši klijenti:


– Isporuka materijala i izvođenje radova na sanaciji spremnika R-51103 u Rafineriji nafte Sisak po sistemu “ključ u ruke”. – Sanacija spremničkog prostora-spremnika 331-SA-025, 332-SS-126 i 332-SS-127 te sanacija/zamjena pripadajućih cjevovoda po principu “ključ u ruke”, u Rafineriji nafte Rijeka. – Zamjena postojećih brtvila na spremnicima bijelih derivata (Spremnici R-405, R-501, V= 2×10.000 m3 i Spremnik A-3, V=5.000 m3) u Rafineriji nafte Sisak.
– Gradnja spremnika A-1514 i A-1516 (2 x 80.000 m3) na Terminalu Omišalj, Krk; Izvođenje radova zaštite od požara – infrastruktura spremnika A-1514, A-1516 i A-1518.

– Gradnja spremnika TK-6301, TK-6303, TK-6305 i TK-6306 za naftne derivate, (4 x 20.000 m3) s pripadajućom instalacijom na Terminalu Žitnjak.

– Radovi na izgradnji manipulativnih cjevovoda spremnika A-1607 na terminalu omišalj (isporuka i ugradnja opreme, te radovi zaštite od korozije).

– Radovi na izgradnji vrelovoda i parovoda, revitalizaciji toplovodnih mreža, izgradnji toplovodnih priključaka itd.

– Isporuka termoopreme, Kompakt toplinskih stanica i Individualnih toplinskih podstanica, mjernih ormarića i M-BUS sustava daljinskog nadzora.

– Radovi na montaži spojnica i uvođenju nordijskog nadzornog sustava.

– Demontažno-montažni radovi na ugradnji kotla u Petrokemiji Kutina.

– Demontažno-montažni radovi na ugradnji “Scrubera” u Petrokemiji Kutina.

– Demontažno-montažni radovi na dijelu “Superheatera” MK 21 101 B/H Amonijak.

– Izgradnja srednje tlačnog plinovoda: Resnik – etapa I.

– Izgradnja srednje tlačnog plinovoda: STRUGE – BOGDANI – ŽITNJAK – II. etapa.

– Izgradnja visoko tlačnog plinovoda: GUSTAVA KRKLECA – DONJE VRAPČE – ILICA – III etapa, i rekonstrukcija srednje tlačnog plinovoda: ŠIŽGORIĆEVA.

– Izrada, isporuka i puštanje u rad MRS-ova.
– Uređenje benzinske postaje Janjče Zapad i Janjče Istok.
– Strojarsko montažni radovi.
– Izvođenje dijela radova na izgradnji akumulatora topline i rekonstrukciji toplinskog sustava TETO Zagreb.

– Izvođenje dijela radova na instalaciji zatvorenog sustava BLOWDOWN na postrojenju Koking KP-4 u Rafineriji nafte Sisak.

– Montaža spremnika s AKZ-om, vatrozaštitom, isporuka i ugradnja membrane spremnika A-1607 (20.000 m3).

– Radovi remonta na Borealis Polyolefine PP5 Plant postrojenju.
– Inertizacija i prespajanje novoizgrađenih dionica plinovoda DN 100 i DN 500 na postojeći plinovod u radu.

– Radovi na zaštiti postojećih plinovoda; distributivni plinovod DN 80 ispod rotora i magistralni plinovod DN 500/50.

– Izgradnja postrojenja za skladištenje plina PSP OKOLI.