Tvrtka Montmontaža-Oprema d.o.o. je jedan od najuspješnijih izvođača strojarskih radova na području izgradnje i održavanja industrijskih postrojenja u Republici Hrvatskoj.

Tvrtka MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o. posluje od 7. studenoga 1994. godine. Prvih godina postojanja djelatnost tvrtke zasniva se na montaži i prometu termo opreme. Naš proizvod KOMPAKT toplinska stanica osvaja srebrnu medalju na sajmu INTERKLIMA ‘95. Analizom poslovanja uviđene su brojne mogućnosti i poslovne prilike na otvorenom tržištu, stoga se MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o. odlučuje za širenje poslovanja, te u razdoblju od gotovo dva desetljeća djelovanja postaje jedna od najuspješnijih hrvatskih tvrtki izvođača strojarsko-montažerskih radova u industrijskim projektima, s naglaskom na projektima u naftnoj industriji. Reference i priznanja za rad na najkompleksnijim projektima, kao što je skladištenje naftnih derivata, potvrđuju da je odluka o širenju poslovanja bila ispravan poslovni potez.

Stručni kadar


Konstantnim zapošljavanjem novog kadra, dodatnim usavršavanjem, te zadržavanjem postojećeg stručnog osoblja, MontMontaža-Oprema d.o.o. je spremna za sve izazove modernog poslovanja.

Naš kapital je znanje i iskustvo naših radnika. Ovo znanje je ukomponirano sa normama:
HRN EN ISO 3834-2, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HRN EN 1090-2:2011,
te nam garantira implementaciju i završetak projekata u zadanom roku, kao i učinkovitost svih organizacijsko- poslovnih jedinica.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću na radu

Utvrđene su jasne odgovornosti za sve uposlenike, te odgovarajuća ovlaštenja i znanja za ispunjenje tih odgovornosti, kao i razvijanje svijesti o značaju i utjecaju njihovog rada na kvalitetu. Utvrđeni su svi procesi koji se odnose na djelatnost upravljanja, osiguranja sredstava, nadzora i ostvarenja proizvoda i usluga. Dokumentirane su i primijenjene metode koje osiguravaju djelotvorno planiranje, upravljanje i rad tih procesa te njihovo stalno poboljšavanje. Praćenje troškova na projektima s ciljem smanjenja istih, zbog loše izvedenih procesa, dajući naglasak na planiranje i sprečavanje, a ne otklanjanje neispravnosti. Preventivnim pristupom kontinuirano sprečavati onečišćenje okoliša, ozljede i pojavu profesionalnih oboljenja. Kontinuirano se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim uz zaštitu okoliša i sigurnost na radu, kao i svim ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje. Sve aktivnosti vođene su s namjerom postizanja zadovoljstva kupca, zaštite okoliša i zaštiti zdravlja naših zaposlenika. Aktivnosti su bazirane na osiguranju i ponovljivosti visoke razine kvalitete i poštivanja rokova isporuka naših usluga, koji uključuju graditeljske radove, radove zavarivanja i antikorozivnu zaštitu. Te aktivnosti ostvarujemo kroz primjenu Sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću na radu uspostavljenim i održavanim prema zahtjevima normi: ISO 9001:2015, ISO 3834-2, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HRN EN 1090-2:2011 i SCC p:2011, što uključuje izbor i stalni nadzor nad dobavljačima i kooperantima, s ciljem osiguranja kvalitetnih ulaznih sirovina, proizvoda i usluga, nadzor nad aspektima okoliša i našim utjecajem na okoliš te povećanjem sigurnosti na radu naših djelatnika. Svi uposlenici, sukladno svojim odgovornostima, obavezni su poduzimati radnje za postizanje ciljeva društva za zadovoljenje zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću opisanih u Priručniku upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću na radu.

Strateški ciljevi organizacije

Postizanje punog zadovoljstva korisnika naših usluga Postizanje nadmoćnog konkukrentski položaj na tržištu Stalno poboljšavanje kvalitete usluge i poštivanje ugovorenih rokova Zapošljavati, dodatno obrazovati i zadržati stručno osoblje Održavati pozitivnu predodžbu javnosti o organizaciji

Proizvodna radionica


Današnje zahtjevno tržište osim kvalificiranih i iskusnih djelatnika zahtijeva i resurse koji prate njihov rad te omogućavaju im brzu mobilizaciju, te osiguravaju uspjeh u izvršavanju svojih zadataka na zadovoljstvo naših klijenata. Sukladno k tome MontMontaža-Oprema d.o.o. posjeduje brojnu opremu, ali i modernu radionicu koja nam omogućava da kontinuirano isporučujemo visoko kvalitetne proizvode na tržište, ali i odradimo kvalitetnu pripremu velikih investicijskih projekata na kojima sudjelujemo kao izvođač radova.

HSEQ sustav upravljanja


Glavni prioriteti naše tvrtke su sigurnost na radu, zdravlje naših djelatnika i zaštita okoline. Prepoznali smo da je visoka razina sigurnosti pri radu najbolja poslovna preporuka.

• Kontrola zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i očuvanja okoliša provodi se putem našeg Sustava upravljanja kvalitetom, u skladu sa SCCp:2011 standardom. • Kontinuirani nadzor te podizanje svijesti djelatnika o sigurnosnim rizicima, u kombinaciji sa preventivnim mjerama i internom obukom daju rezultate vidljive kroz uzornu sigurnosnu statistiku tvrtke. • Prije početka svakog projekta provode se analize rizika te se uvode poboljšanja gdje je to moguće. Sve naše aktivnosti se zasnivaju na osiguranju visoke i ponovljive kvalitete naših usluga. Taj cilj se postiže kroz implementaciju Sustava upravljanja kvalitetom koji uključuje kontrolu zaštite zdravlja, okoline i sigurnosti rada.mSmjernice sustava su detaljno definirane u našem priručniku za upravljanje kvalitetom s kojim su upoznati svi naši djelatnici. Montmontaža-Oprema d.o.o. provodi Sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa slijedećim standardima: • ISO 9001:2015, • ISO 14001:2015, • ISO 45001:2018, • ISO/TS 29001:2010 (QMS-TS), • SCCP:2011, kao i drugim zakonskim i regulativnim aktima primjenjivim u izvođenju naših usluga.