Jačanje konkurentnosti tvrtke Montmontaža-Oprema d.o.o. primjenom IKT rješenja


Kratak opis projekta:

Svrha projekta je primjenom novog IKT rješenja – DMS sustava, optimizirati poslovne procese i integrirati funkcije te povećati ukupnu
konkurentnost tvrtke kao i omogućiti učinkovitije vođenje projekata, ugovaranje velikih poslovnih ugovora, a time i tržišnu ekspanziju.
Provedbom projekta tvrtka će biti u mogućnosti povećati produktivnost i brže odrađivati nove poslovne ugovore te voditi evidenciju
po klijentima za što do sada nije imala tehnološke resurse.

Ukupna vrijednost projekta: 867.886,49 kn

Iznos EU potpore: 451.300,97 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2020. – 01.02.2021.

Ciljevi projekta (rezultati projekta): Povećanje broja zaposlenih, povećani prihod od prodaje, 6 unaprijeđenih poslovnih procesa.

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:
Element projekta 1: Nabava i implementacija IKT rješenja (DMSa) za unaprjeđenje poslovnih procesa
Element projekta 2: Edukacija zaposlenika za korištenje DMSa
Element projekta 3: Upravljanje projektom
Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta su sljedeći:
– Nabavljen DMS sa odgovarajućim modulima.
– Nabavljene licence za DMS kao i funkcionalan hardver.
– Ojačani stručni kapaciteti djelatnika nakon provedene edukacije.
– Povećana vidljivost tvrtke.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Vedran Krajnović, info@mmo.hr

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehničke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke MONTMONTAŽA-OPREMA društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje investicijskih radova
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.