Djelatnost poduzeća:


Tvrtka Montmontaža-Oprema d.o.o. je jedan od najuspješnijih izvođača strojarskih radova na području izgradnje i održavanja industrijskih postrojenja u Republici Hrvatskoj.

Naša temeljna aktivnost je izgradnja i održavanje skladišnih prostora za industriju nafte i plina. To uključuje atmosferske spremnike, spremnike za skladištenje nafte i naftnih derivata, kuglaste spremnike pod tlakom za skladištenje plina i sl. Montmontaža-Oprema d.o.o. nudi širok raspon usluga u sektorima eksploatacije i prerade nafte i plina.

Montmontaža-Oprema d.o.o. je tvrtka specijalizirana za strojarsko montažne radove na metalnim konstrukcijama, posudama i procesnoj opremi, uključujući i sve pripadne cjevovode.

Tijekom prvih godina postojanja, djelatnost naše tvrtke bazirala se na montaži i prodaji termo opreme.
Naš proizvod “KOMPAKT” toplinska stanica osvaja srebrnu medalju za inovaciju na međunarodnom sajmu INTERKLIMA ‘95.

Montmontaža-Oprema d.o.o. pruža usluge strojarskog održavanja u sektorima industrije nafte i plina, petrokemije i energetike.

Široki raspon naših usluga uključuje planiranje, nabavu, pred-fabrikaciju, montažu, izgradnju te puštanje opreme u rad u slijedećim područjima:

Terminali za naftu i plin:

• Izgradnja spremnika za naftu i plin
• Izrada i montaža cjevovoda na terminalima

Industrijska postrojenja:

Izvođenje investicijskih radova i usluga održavanja u:

• Industriji nafte i plina
• Termoelektranama
• Petrokemijskim postrojenjima
• Farmaceutskoj industriji
• Toplinarstvu (district heating)
• Proizvodnji i montaži toplinskih stanica

Naše temeljne aktivnosti obuhvaćaju i održavanje industrijskih postrojenja, uključujući godišnje remonte
i/ili servisne radove.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa strogim smjernicama sustava za upravljanje kvalitetom i sustava
zaštite na radu koji se primjenjuju prema najvišim nacionalnim i međunarodnim standardima.

Posjedujemo:


• Vlastitu radionicu

• Sredstva za transport materijala, opreme, alata i ljudstva

• Profesionalne alate, osnovna i pomoćna sredstva

• Otvoreni i zatvoreni skladišni prostor

• Uredski i radionički kontejneri u svrhu postave na gradilište