JANAF d.d. - dogradnja rezervoarskog prostora: spremnici TK-6305, TK-6306, kapaciteta 20.000 m3, na lokaciji PJ Terminal Žitnjak.