PLINACRO d.o.o. - Izrada (uključujući isporuku i puštanje u rad) kontejnerske mjerno-redukcijske stanice u pogonu Montmontaža-Oprema d.o.o.